آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 207 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آخرین آیین نامه طرح های پژوهشیپژوهشی - اساتید
فرم اطلاعات کتب در دست انتشار مرکز نشر علمی ودانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامیپژوهشی - اساتید
شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامیپژوهشی - اساتید
شیوه نامه طراحی جلدکتب علمیپژوهشی - اساتید
شیوه نامه صفحه آراییپژوهشی - اساتید
صورتجلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد ورودی قبل از ۹۵ تاریخ دفاع از ۹۸/۳/۱ به بعدامور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از رساله دکتری ورودی قبل از ۹۵ تاریخ دفاع از ۹۸/۳/۱ به بعدامور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعدپژوهشی - دانشجویان
فرم گزارش شش ماهه دوره دکتری پژوهش محورامور پژوهشی
الگوریتم اجرایی دوره دکتری پژوهش محورامور پژوهشی
فرم اصالت پایان نامهامور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه (ب )امور پژوهشی
آیین نامه اعطای پژوهانهامور پژوهشی
راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح تحقیق ( پروپوزال )امور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه ( فرم ب )امور پژوهشی
لیست مجلات خارجی نامعتبر و ناشناختهدفتر طرح و برنامه و بودجه
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمیدفتر طرح و برنامه
ایین نامه طرح های پژوهشیدفتر طرح و برنامه
دکتری پژوهش محوراموزش