اداره طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۳۷۶۹

نام و نام خانوادگی رییس اداره طرح های پژوهشی : جناب آقای مهندس فرشاد گیویان

 

شرح وظایف:

‌۱- اقدام در خصوص طرح های پژوهشی درون دانشگاهی مطابق با آیین نامه های سازمان مرکزی جهت تصویب و اجرا در واحد.

‌‌‌۲- اقدام درخصوص داوری طرح های برون دانشگاهی از سوی سازمان مرکزی، مناطق مختلف دانشگاهی و واحدهای مختلف دانشگاهی.

‌‌‌۳- تهیه و تنظیم طرح های پژوهشی درون دانشگاهی جهت اجرا در واحد طبق آیین نامه هی سازمان مرکزی.

‌‌۴- ارایه طرح های جدید به منظور توسعه کمی و کیفی دانشگاه.

۵- اقدام درخصوص سفر اعضای هیأت علمی واحد (تمام وقت ونیمه وقت) به داخل و خارج از کشور به منظور ارایه مقالات علمی پژوهشی به نام واحد.

‌‌‌۶- اقدام درخصوص فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی واحد.

۷- اقدام درخصوص حذب حمایت های مالی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برای فعالیت ها.

(برگزاری همایش و کنفرانس های ملی، بین المللی و منطقه ای و...)

 

 

برداشت فایل:

ـــــ آیین نامه فرصت های مطالعاتی

ــــ فلوچارت فرصت های مطالعاتی

ــــ فرم  فرصت های مطالعاتی

ـــــ آیین نامه طرح های پژوهشی

  ـــــ   فلوچارت طرح های پژوهشی

ـــــ فرم صفر یا فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

ـــــ فرم سوابق تحقیقاتی مجری وهمکارطرح

ـــــ فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی

ــــ بخشنامه  کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور

ــــ متمم بخشنامه شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور

ــــ فرم درخواست شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور

 ـــ فلوچارت کنفرانس های خارج ازکشور

ــــ فلوچارت کنفرانس های داخل کشور

ــــ بخشنامه کنفرانس های داخل کشور

ــــ متمم اصلاحیه کنفرانس های داخل کشور

ــــ فلوچارت انجمن های علمی و ادبی

ــــ اساسنامه انجمن های علمی و ادبی

__  300 عنوان الویت های پژوهشی فرصت های مطالعاتی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی جهت میزبانی اعضای هیات علمی 

__ دستورالعمل نگارش  و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸