اداره کارآفرینی و تشکیل مراکز رشد

تعداد بازدید:۳۱۶۶

   دکترمقداد حاجی محمد علی جهرمی

     مدیر مرکز رشد

 

شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی، اداره وهدایت امور تجاری سازی دستاوردهای فناوری ونو آوری

۲- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت به منظور توسعه کمی وکیفی فناوری ونوآوری

۳- بالا بردن سطح مشارکت دانشگاه در تولید و انتشار فناوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیت های مرتبط

۴- هدایت، پشتیبانی ونظارت برتجاری سازی نتایج پژوهشی

۵- هدایت، پشتیبانی ونظارت بر راه اندازی و عملکرد مراکز رشد وفناور

۶- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷