اداره اسناد و نشریات علمی

تعداد بازدید:۴۲۴۵

 

نام و نام خانوادگی رییس اداره اسناد علمی (کتابخانه و انتشارات) : سرکارخانم دکتر الهام غزازانی

شماره تماس :    ۴۷ ــ۷۷۰۰۹۸۰۰    داخلی   1634

آدرس الکترونیک:   Lib.public@iau-tnb.ac.ir

 

شرح وظایف:

۱- انجام بررسی های لازم به منظور تشخیص، تهیه، تفکیک و طبقه بندی اسناد علمی و فرهنگی مورد نیاز واحد دانشگاهی.

‌۲- برنامه ریزی جهت دسترسی و بازیابی منابع علمی دیجیتالی و بانک های اطلاعاتی و امور محوله مقاله نویسی و تهیه گزارش های علمی.

۳- نظارت بر جمع آوری و به روز نگاه داشتن اطلاعات و آمار در خصوص کتابخانه ها و اسناد علمی و فرهنگی در واحد دانشگاهی.

۴- نظارت بر امور کتابخانه های واحد دانشگاهی و هدایت آنان در زمینه های مربوط به انتخاب، خرید، نگهداری و فهرست برداری و نحوه ایجاد و اداره کتابخانه ها.

۵- نظارت بر کار کتابداران و تقسیم کار بین آنان و ارائه آموزش های عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی.

۶- بررسی به منظور برقراری سیستم های کارآمد کتابداری در کتابخانه های واحد دانشگاهی حسب نیاز.

۷- ایجاد ارتباط با مؤسسات علمی و فرهنگی به منظور دریافت کتب و نشریات مورد نیاز و اقدام به مبادلات کتب و نشریات با مؤسسات داخلی.

۸- ایجاد هماهنگی با واحدهای دانشگاهی به منظور ایجاد زمینه های لازم برای آموزش دانشجویان رشته کتابداری و کارکنان کتابخانه

۹- انجام سفارش در مورد انتخاب و تهیه کتاب و نشریه برای کتابخانه واحد دانشگاهی.

۱۰- نظارت بر مراحل انتشار تحقیقات جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه و آثار دانشمندان، محققان غیر دانشگاهی حسب مورد پس از کنترل مجوز چاپ و انتشار.

۱۱- کنترل پیش نویس قرار دادهای منعقده در زمینه چاپ، انتشار و فروش کتاب طبق نظر مقام مافوق.

۱۲- همکاری با گروه های آموزشی به منظور فراهم ساختن امکانات لازم برای انتشار کتب و جزوات درسی مورد نیاز دانشجویان دانشگاه.

۱۳- فراهم آوردن امکانات اجرائی به منظور انتشار آثار پژوهشی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و محققین و پژوهشگران پس از کسب مجوز انتشار.

۱۴- ‌برنامه ریزی در مورد فعالیت های مختلف واحد انتشارات و تعیین اولویتهای انتشاراتی باتوجه به امکانات و نیازها.

۱۵- مطالعه و تحقیق در جهت تشخیص کمبودهای انتشاراتی دانشگاه و تهیه گزارش در این زمینه برای مقام مافوق.

۱۶- نظارت بر چاپ و انتشار نشریات فصلی و ماهانه و گزارش های سالانه واحد دانشگاهی.

۱۷- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به چاپ و تکثیر بر طبق ضوابط مصوب دانشگاه.

۱۸- همکاری در تهیه کتب و نشریات برای کتابخانه های مربوطه.

۱۹- نظارت بر جمع آوری و به روز نگاه داشتن اطلاعات و آمار مربوط به انتشار کتب و نشریات علمی و آموزشی.

۲۰- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 برداشت فایل: 

ـــ شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

ـــ فلوچارت مراحل چاپ کتاب

__بخشنامه خرید مجلات

__ خرید کتابهای تخصصی

__ شیوه نامه نحوه تخصیص اعتبار پژوهش

__ گزارش خرید کتابها و مجلات علمی

__ اساسنامه مجلات علمی دانشگاه

__ الزامات کیفی و شکلی مجلات

__ آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

__ بخشنامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

__ بخشنامه الزامات کمی و کیفی مجلات

__ راه اندازی سامانه مدیریت نشریات

__ شرایط راه اندازی مجلات علمی

__ طرح توجیهی درخواست انتشار مجلات علمی

__ فرم شناسنامه مجلات

__ فرم مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز انتشار مجله

__ فرم مدارک مورد نیاز برای هرگونه تغییرات در مجله های دارای مجوز از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی

__ مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی مجلات

__ نحوه پرداخت حق الزحمه مجلات 

__ وظایف و اختیارات سردبیر

__ فلوچارت خرید کتاب

__فلوچارت مراحل درخواست مجوز انتشار نشریه 

- شیوه نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی/file/download/page/1592112702-.pdf

 

 

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۴۰۰