بخشنامه های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۳۴

 

 

 

عنوان دسته

 

تاریخ تصویب    

خلاصه

 

دانلود فایل     

متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی 10/79534  (شماره 10/932)

 

تحصیلات تکمیلی

 

17 /03 /1400

 

 

دانلود

 

متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز و دفاع رساله های دکتری تخصصی (۳۰/۵۸۰۷۲)

 

تحصیلات تکمیلی

 

14/ 11/ 1399

 

 

دانلود

 

متمم دستورالعمل تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی - پژوهشی به آموزشی

 

تحصیلات تکمیلی

 

22 /10 /1399

 

دانلود

 

دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی

 

تحصیلات تکمیلی

 

06/ 10 /1399

 

خلاصه

 

دانلود

 

متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

 

تحصیلات تکمیلی

 

21/ 07/ 1399

 

دانلود

 

متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی

 

تحصیلات تکمیلی

 

21 /07 /99

دانلود

 

دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه ۱۰/۷۹۵۳۴ )

 

تحصیلات تکمیلی

 

07 /12 /1398

 

دانلود

 

بخشنامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی -پژوهشی به آموزشی (۳۰/۷۴۵۵۶)

 

تحصیلات تکمیلی

 

16 /12 /1398

 

 

دانلود

 

دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد (۱۰/۶۲۲۰۴)

 

تحصیلات تکمیلی

 

03/ 10 /1398         

 

 

دانلود

 

اصلاحیه بخشنامه شماره ۲۸۹۹۶ در خصوص نسبت همکاری اعضای هیات علمی در رساله دکتری تخصصی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۳۰/۶۲۹۷۱) تحصیلات تکمیلی 07/ 10 /1398   دانلود

 

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۰