معرفی افراد

تعداد بازدید:۳۳۸

 

خانم دکتر سمانه یزدانی

 سرپرست اداره کل پژوهش و تولید علم

 دکتری مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

 تلفن تماس:  77009800 داخلی 1602

آدرس رایانامه:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  خانم فاطمه حدادیان             

رئیس اداره گسترش علم و علم سنجی   

         تلفن تماس: 77009800 داخلی 1620    

آدرس رایانامهGostaresh.elm@iau-tnb.ac.ir

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خانم مریم ملک لو

 مسئول پژوهشی

 تلفن تماس: 77009800 داخلی 1622

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خانم مینو نظری فرید     

  کارشناس پژوهش        

   تلفن تماس: 77009800 داخلی 1623

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خانم کبری نعمتی

 کارشناس پژوهش

 تلفن تماس: 77009800 داخلی 1622

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

خانم آیدا تهمتن        

 کارشناس پژوهش     

 تلفن تماس: 77009800 داخلی 1623

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۰