وبینارهای علمی

تعداد بازدید:۲۸۲

لیست وبینارهای برنامه علمی دریا

 

وبینار علمی 1: وبینار علمی با همکاری برنامه علمی دریا واحد تهران شمال و اداره امور بین الملل

1. کاربرد ماهواره ها در مطالعه دریاها

 چکیده وبینار:

ﭘایش ماهواره ای نواحی ساحلی اقیانوس ها و دریاهای مهمترین روش در شناخت و کنترل این نواحی می باشد. دراین روش مراکز تحقیقاتی،داده های رقومی را از سنجنده های رادیومتری وسنجنده های ارتفاع سنجی ماهواره های جهانی دریافت می نمایند. این امر امکان می دهد تا اطلاعات لازم درباره گستره دمایی سطح آب دریا، موادمعلق درآب، کلروفیل ،آنومالی تراز دریا، تغییر سرعت جریان های دریایی،  سرعت باد با توان تفکیک مکانی–زمانی بالا دردسترس قرار گیرد. برای مطالعات اقیانوس شناسی دریا های ایران، داده های ماهواره ای درمقایسه با داده های بدست آمده از شناورها و ایستگاه های اندازه گیری میدانی برتری زیادی دارند. امکان بررسی سطح وسیعی از پهنه آبی و نیز امکان مشاهدات مکرر یک منطقه و در یک مقطع زمانی کوتاه توسط ماهواره ها کم هزینه، پویا و بصری است. درسالهای اخیر با پیدایش بانک های ماهواره ای جهانی که بطور منظم اطلاعات انها می تواند قابل دسترس باشد و نیز باوجود داده های تحلیلی درباره دمای سطح آب دریا، تراز دریا، تراکم کلروفیل، نزولات جوی، باد، رطوبت و جریان های دریایی شرایطی فراهم شده تا نه تنها تغییرات فصلی، بلکه تغییرات ماهانه کل پهنه آبی دریا مورد مطالعه قرار گیرد. این مساله هم برای مطالعه تغییرات اقلیم منطقه ای، تغییرات دمایی، بوم شناختی دریا و هم برای مطالعه منظم (هر۱۰روز یک بار) و مستقیم تراز بخش های مختلف سطح دریا از داده های ارتفاع سنجی بسیار با اهمیت است.
در این تحقیق نتایج مطالعات انجام شده بر اساس داده های ماهواره ای در دریاهای ایران مورد مرور و ارزیابی قرار می گیرد. در دریا های ایران توزیع دمای سطحی، میزان نوسانات سطح دریا، جریان های ناشی از باد، جریا های ژئوستروفیک و میزان کلروفیل توسط داده های ماهواره ای در مناطق خاص مورد مطالعه قرار گرفته است.


جهت دانلود فایل ارائه شده در این وبینار، کلیک فرمایید.

 

2. نقش آب ها و اقیانوس ها در صلح و امنیت بین المللی

چکیده وبینار: 

نقش آب ها و اقیانوس ها در صلح و امنیت بین المللی: مروری بر منازعات بشری از دیرباز نشان می دهد دسترسی به آب بعنوان منبع حیات، بقا و تضمین دسترسی به مناطق وسیع تر همچنین نقش آن در تجارت مورد توجه دولت ها، بازیگران و سازمان های بین المللی بوده است. جنگ های دوران باستان، جنگ های صلیبی، جنگ های جهانی اول و دوم، جنگ ایران و عراق، جنگ دوم خلیج فارس و مناسبات تجاری قرن بیست و یکم حول دسترسی به مسیرها و منابع آبی بیشتر اهمیت این شاهدی بر این موضوع است.  از این رو در این وبینار به بررسی سه مفهوم بعد جغرافیایی، سیاسی و حقوقی آب ها در سیر تحولات بین المللی پرداخته می شود. از این منظر حقوق دریا ها و آبراهه های بین المللی چارچوب مفهومی دقیقی در تبیین مناسبات قدرت در بستر آبها و پیرامون آن راهگشا است. در این وبینار ضمن اشاره به نقش آب ها (دریاها، اقیانوس ها، آبراه هه ها رودخانه های بین المللی ،تنگه ها و کانالاها) در تامین امنیت مناطق به تلاش های جامعه بین المللی در تدوین مناسبات حقوقی در تامین صلح و امنیت بین المللی اشاره شده است.

         جهت دانلود فایل ارائه شده در این وبینار، کلیک فرمایید

 

       

 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دریا، صلح

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰