اداره کل خدمات پژوهش و تولید علم

تعداد بازدید:۲۳۹۰

 

معرفی اداره 

این اداره که از دو زیربخش اصلی، اداره گسترش علم و علم سنجی و اداره طرح های پژوهشی تشکیل شده است، عهده دار وظایفی چون پیگیری امور مربوط به پروژه های پایانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فرصت مطالعاتی، طرح های پژوهشی و مانند آن می باشد. عمده وظایف این اداره به شرح زیر است:

  • خدمات رسانی به دانشجویان در امور مربوط به پروژه های پایانی
  • تنظیم قرارداد و نظارت بر اجرای قراردادهای داخلی
  • اجرای قوانین و بخشنامه های مربوط به تشویق مقالات
  • جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به پایان نامه ها و غیره
  • جهت دهی فعالیت های پژوهشی واحد در راستای برنامه های علمی مصوب بالاخص دریا و پدافند غیرعامل
  • جهت دهی فعالیت های پژوهشی در جهت برآورده شدن برنامه راهبردی معاونت پژوهش و فناوری
  • برگزاری کرسی های نظریه پردازی

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰