آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 197 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد ورودی قبل از ۹۵ تاریخ دفاع از ۹۸/۳/۱ به بعدامور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از رساله دکتری ورودی قبل از ۹۵ تاریخ دفاع از ۹۸/۳/۱ به بعدامور پژوهشی
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعدپژوهشی - دانشجویان
فرم گزارش شش ماهه دوره دکتری پژوهش محورامور پژوهشی
الگوریتم اجرایی دوره دکتری پژوهش محورامور پژوهشی
فرم اطلاعات پایان نامه ( فرم ب )امور پژوهشی
لیست مجلات خارجی نامعتبر و ناشناختهدفتر طرح و برنامه و بودجه
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمیدفتر طرح و برنامه
ایین نامه طرح های پژوهشیدفتر طرح و برنامه
دکتری پژوهش محوراموزش
آیین نامه پرداخت وام دانشگاه آزادمالی
بهره برداری از تسهیلات بانک پاسارگاد برای حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیانامور پژوهشی
بخشنامه مربوط به صندوق حمایت از پژوهشگران کشورامور پژوهشی
مراحل مربوط به صدور مجوز دفاع از پایان نامهامور پژوهشی
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکتریامور پژوهشی
فرم تعیین ارزش مقاله - کارشناسی ارشد (26/1/93)امور پژوهشی
فرم ارزشیابی جلسه دفاع - دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم ارزشیابی جلسه دفاع - کارشناسی ارشد ( 26/1/93)امور پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع (26/1/93)امور پژوهشی