برگزاری نخستین جلسه شورای عالی پژوهش مرکز هدایت وحمایت ازتحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی کشور باحضور جناب آقای دکتر صفار معاونت پژوهش وفناوری واحد

تعداد بازدید:۷۷
برگزاری نخستین جلسه شورای عالی پژوهش مرکز هدایت وحمایت ازتحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی کشور باحضور جناب آقای دکتر صفار معاونت پژوهش وفناوری واحد

نخستین جلسه شورای عالی پژوهش مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی با حضور کارشناسان ومتخصصان دانشگاهی ونیز نمایندگانی ازسازمان هواپیمایی کشوری ، شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران وشرکت های هواپیمایی با هدف تبیین برنامه ها ، استراتژی وچشم انداز شورای عالی در تاریخ ۲۲ / ۱۰ / ۹۸ تشکیل گردید


نظر شما :