اخبار

برگزاری نخستین جلسه شورای عالی پژوهش مرکز هدایت وحمایت از تحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی کشور باحضور جناب آقای دکتر صفار معاونت پژوهش وفناوری واحد

نخستین جلسه شورای عالی پژوهش مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کاربردی صنعت هوانوردی با حضور کارشناسان ومتخصصان دانشگاهی ونیز نمایندگانی ازسازمان هواپیمایی کشوری ، شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران وشرکت های هواپیمایی با هدف تبیین برنامه ها ، استراتژی وچشم انداز شورای عالی در تاریخ ۲۲ / ۱۰ / ۹۸ تشکیل گردید .

ادامه مطلب